Cập nhật tiến độ dự án Cam Ranh City Gate đến ngày 2/6/2017