Khánh Hòa Đưa TP Cam Ranh Lên Đô Thị Loại 2 Vào Năm 2025