Định Hướng Phát Triển Du Lịch Khánh Hòa Trong Tương Lai
@@-webkit-keyframes ulta-pulse{25%{-webkit-transform:scale(1.1);transform:scale(1.1)}75%{-webkit-transform:scale(.9);transform:scale(.9)}}@keyframes ulta-pulse{25%{-webkit-transform:scale(1.1);transform:scale(1.1)}75%{-webkit-transform:scale(.9);transform:scale(.9)}}@-webkit-keyframes ulta-pulse-grow{to{-webkit-transform:scale(1.1);transform:scale(1.1)}}@keyframes ulta-pulse-grow{to{-webkit-transform:scale(1.1);transform:scale(1.1)}}@-webkit-keyframes ulta-pulse-shrink{to{-webkit-transform:scale(.9);transform:scale(.9)}}@keyframes ulta-pulse-shrink{to{-webkit-transform:scale(.9);transform:scale(.9)}}@-webkit-keyframes ulta-push{50%{-webkit-transform:scale(.8);transform:scale(.8)}100%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}}@keyframes ulta-push{50%{-webkit-transform:scale(.8);transform:scale(.8)}100%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}}@-webkit-keyframes ulta-pop{50%{-webkit-transform:scale(1.2);transform:scale(1.2)}100%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}}@keyframes ulta-pop{50%{-webkit-transform:scale(1.2);transform:scale(1.2)}100%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}}@-webkit-keyframes ulta-hover{50%{-webkit-transform:translateY(-3px);transform:translateY(-3px)}100%{-webkit-transform:translateY(-6px);transform:translateY(-6px)}}@keyframes ulta-hover{50%{-webkit-transform:translateY(-3px);transform:translateY(-3px)}100%{-webkit-transform:translateY(-6px);transform:translateY(-6px)}}@-webkit-keyframes ulta-hang{50%{-webkit-transform:translateY(3px);transform:translateY(3px)}100%{-webkit-transform:translateY(6px);transform:translateY(6px)}}@keyframes ulta-hang{50%{-webkit-transform:translateY(3px);transform:translateY(3px)}100%{-webkit-transform:translateY(6px);transform:translateY(6px)}}@-webkit-keyframes ulta-wobble-vertical{16.65%{-webkit-transform:translateY(8px);transform:translateY(8px)}33.3%{-webkit-transform:translateY(-6px);transform:translateY(-6px)}49.95%{-webkit-transform:translateY(4px);transform:translateY(4px)}66.6%{-webkit-transform:translateY(-2px);transform:translateY(-2px)}83.25%{-webkit-transform:translateY(1px);transform:translateY(1px)}100%{-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@keyframes ulta-wobble-vertical{16.65%{-webkit-transform:translateY(8px);transform:translateY(8px)}33.3%{-webkit-transform:translateY(-6px);transform:translateY(-6px)}49.95%{-webkit-transform:translateY(4px);transform:translateY(4px)}66.6%{-webkit-transform:translateY(-2px);transform:translateY(-2px)}83.25%{-webkit-transform:translateY(1px);transform:translateY(1px)}100%{-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@-webkit-keyframes ulta-wobble-horizontal{16.65%{-webkit-transform:translateX(8px);transform:translateX(8px)}33.3%{-webkit-transform:translateX(-6px);transform:translateX(-6px)}49.95%{-webkit-transform:translateX(4px);transform:translateX(4px)}66.6%{-webkit-transform:translateX(-2px);transform:translateX(-2px)}83.25%{-webkit-transform:translateX(1px);transform:translateX(1px)}100%{-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@keyframes ulta-wobble-horizontal{16.65%{-webkit-transform:translateX(8px);transform:translateX(8px)}33.3%{-webkit-transform:translateX(-6px);transform:translateX(-6px)}49.95%{-webkit-transform:translateX(4px);transform:translateX(4px)}66.6%{-webkit-transform:translateX(-2px);transform:translateX(-2px)}83.25%{-webkit-transform:translateX(1px);transform:translateX(1px)}100%{-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@-webkit-keyframes ulta-wobble-to-bottom-right{16.65%{-webkit-transform:translate(8px,8px);transform:translate(8px,8px)}33.3%{-webkit-transform:translate(-6px,-6px);transform:translate(-6px,-6px)}49.95%{-webkit-transform:translate(4px,4px);transform:translate(4px,4px)}66.6%{-webkit-transform:translate(-2px,-2px);transform:translate(-2px,-2px)}83.25%{-webkit-transform:translate(1px,1px);transform:translate(1px,1px)}100%{-webkit-transform:translate(0,0);transform:translate(0,0)}}@keyframes ulta-wobble-to-bottom-right{16.65%{-webkit-transform:translate(8px,8px);transform:translate(8px,8px)}33.3%{-webkit-transform:translate(-6px,-6px);transform:translate(-6px,-6px)}49.95%{-webkit-transform:translate(4px,4px);transform:translate(4px,4px)}66.6%{-webkit-transform:translate(-2px,-2px);transform:translate(-2px,-2px)}83.25%{-webkit-transform:translate(1px,1px);transform:translate(1px,1px)}100%{-webkit-transform:translate(0,0);transform:translate(0,0)}}@-webkit-keyframes ulta-wobble-to-top-right{16.65%{-webkit-transform:translate(8px,-8px);transform:translate(8px,-8px)}33.3%{-webkit-transform:translate(-6px,6px);transform:translate(-6px,6px)}49.95%{-webkit-transform:translate(4px,-4px);transform:translate(4px,-4px)}66.6%{-webkit-transform:translate(-2px,2px);transform:translate(-2px,2px)}83.25%{-webkit-transform:translate(1px,-1px);transform:translate(1px,-1px)}100%{-webkit-transform:translate(0,0);transform:translate(0,0)}}@keyframes ulta-wobble-to-top-right{16.65%{-webkit-transform:translate(8px,-8px);transform:translate(8px,-8px)}33.3%{-webkit-transform:translate(-6px,6px);transform:translate(-6px,6px)}49.95%{-webkit-transform:translate(4px,-4px);transform:translate(4px,-4px)}66.6%{-webkit-transform:translate(-2px,2px);transform:translate(-2px,2px)}83.25%{-webkit-transform:translate(1px,-1px);transform:translate(1px,-1px)}100%{-webkit-transform:translate(0,0);transform:translate(0,0)}}@-webkit-keyframes ulta-wobble-top{16.65%{-webkit-transform:skew(-12deg);transform:skew(-12deg)}33.3%{-webkit-transform:skew(10deg);transform:skew(10deg)}49.95%{-webkit-transform:skew(-6deg);transform:skew(-6deg)}66.6%{-webkit-transform:skew(4deg);transform:skew(4deg)}83.25%{-webkit-transform:skew(-2deg);transform:skew(-2deg)}100%{-webkit-transform:skew(0);transform:skew(0)}}@keyframes ulta-wobble-top{16.65%{-webkit-transform:skew(-12deg);transform:skew(-12deg)}33.3%{-webkit-transform:skew(10deg);transform:skew(10deg)}49.95%{-webkit-transform:skew(-6deg);transform:skew(-6deg)}66.6%{-webkit-transform:skew(4deg);transform:skew(4deg)}83.25%{-webkit-transform:skew(-2deg);transform:skew(-2deg)}100%{-webkit-transform:skew(0);transform:skew(0)}}@-webkit-keyframes ulta-wobble-bottom{16.65%{-webkit-transform:skew(-12deg);transform:skew(-12deg)}33.3%{-webkit-transform:skew(10deg);transform:skew(10deg)}49.95%{-webkit-transform:skew(-6deg);transform:skew(-6deg)}66.6%{-webkit-transform:skew(4deg);transform:skew(4deg)}83.25%{-webkit-transform:skew(-2deg);transform:skew(-2deg)}100%{-webkit-transform:skew(0);transform:skew(0)}}@keyframes ulta-wobble-bottom{16.65%{-webkit-transform:skew(-12deg);transform:skew(-12deg)}33.3%{-webkit-transform:skew(10deg);transform:skew(10deg)}49.95%{-webkit-transform:skew(-6deg);transform:skew(-6deg)}66.6%{-webkit-transform:skew(4deg);transform:skew(4deg)}83.25%{-webkit-transform:skew(-2deg);transform:skew(-2deg)}100%{-webkit-transform:skew(0);transform:skew(0)}}@-webkit-keyframes ulta-wobble-skew{16.65%{-webkit-transform:skew(-12deg);transform:skew(-12deg)}33.3%{-webkit-transform:skew(10deg);transform:skew(10deg)}49.95%{-webkit-transform:skew(-6deg);transform:skew(-6deg)}66.6%{-webkit-transform:skew(4deg);transform:skew(4deg)}83.25%{-webkit-transform:skew(-2deg);transform:skew(-2deg)}100%{-webkit-transform:skew(0);transform:skew(0)}}@keyframes ulta-wobble-skew{16.65%{-webkit-transform:skew(-12deg);transform:skew(-12deg)}33.3%{-webkit-transform:skew(10deg);transform:skew(10deg)}49.95%{-webkit-transform:skew(-6deg);transform:skew(-6deg)}66.6%{-webkit-transform:skew(4deg);transform:skew(4deg)}83.25%{-webkit-transform:skew(-2deg);transform:skew(-2deg)}100%{-webkit-transform:skew(0);transform:skew(0)}}@-webkit-keyframes ulta-buzz{50%{-webkit-transform:translateX(3px) rotate(2deg);transform:translateX(3px) rotate(2deg)}100%{-webkit-transform:translateX(-3px) rotate(-2deg);transform:translateX(-3px) rotate(-2deg)}}@keyframes ulta-buzz{50%{-webkit-transform:translateX(3px) rotate(2deg);transform:translateX(3px) rotate(2deg)}100%{-webkit-transform:translateX(-3px) rotate(-2deg);transform:translateX(-3px) rotate(-2deg)}}@-webkit-keyframes ulta-buzz-out{10%,30%{-webkit-transform:translateX(3px) rotate(2deg);transform:translateX(3px) rotate(2deg)}20%,40%{-webkit-transform:translateX(-3px) rotate(-2deg);transform:translateX(-3px) rotate(-2deg)}50%,70%{-webkit-transform:translateX(2px) rotate(1deg);transform:translateX(2px) rotate(1deg)}60%,80%{-webkit-transform:translateX(-2px) rotate(-1deg);transform:translateX(-2px) rotate(-1deg)}90%{-webkit-transform:translateX(1px) rotate(0);transform:translateX(1px) rotate(0)}100%{-webkit-transform:translateX(-1px) rotate(0);transform:translateX(-1px) rotate(0)}}@keyframes ulta-buzz-out{10%,30%{-webkit-transform:translateX(3px) rotate(2deg);transform:translateX(3px) rotate(2deg)}20%,40%{-webkit-transform:translateX(-3px) rotate(-2deg);transform:translateX(-3px) rotate(-2deg)}50%,70%{-webkit-transform:translateX(2px) rotate(1deg);transform:translateX(2px) rotate(1deg)}60%,80%{-webkit-transform:translateX(-2px) rotate(-1deg);transform:translateX(-2px) rotate(-1deg)}90%{-webkit-transform:translateX(1px) rotate(0);transform:translateX(1px) rotate(0)}100%{-webkit-transform:translateX(-1px) rotate(0);transform:translateX(-1px) rotate(0)}}@-webkit-keyframes bounce{0%,100%,20%,50%,80%{-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}40%{-webkit-transform:translateY(-30px);transform:translateY(-30px)}60%{-webkit-transform:translateY(-15px);transform:translateY(-15px)}}@keyframes bounce{0%,100%,20%,50%,80%{-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}40%{-webkit-transform:translateY(-30px);-ms-transform:translateY(-30px);transform:translateY(-30px)}60%{-webkit-transform:translateY(-15px);-ms-transform:translateY(-15px);transform:translateY(-15px)}}@-webkit-keyframes flash{0%,100%,50%{opacity:1}25%,75%{opacity:0}}@keyframes flash{0%,100%,50%{opacity:1}25%,75%{opacity:0}}@-webkit-keyframes pulse{0%,100%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}50%{-webkit-transform:scale(1.1);transform:scale(1.1)}}@keyframes pulse{0%,100%{-webkit-transform:scale(1);-ms-transform:scale(1);transform:scale(1)}50%{-webkit-transform:scale(1.1);-ms-transform:scale(1.1);transform:scale(1.1)}}@-webkit-keyframes rubberBand{0%,100%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}30%{-webkit-transform:scaleX(1.25) scaleY(.75);transform:scaleX(1.25) scaleY(.75)}40%{-webkit-transform:scaleX(.75) scaleY(1.25);transform:scaleX(.75) scaleY(1.25)}60%{-webkit-transform:scaleX(1.15) scaleY(.85);transform:scaleX(1.15) scaleY(.85)}}@keyframes rubberBand{0%,100%{-webkit-transform:scale(1);-ms-transform:scale(1);transform:scale(1)}30%{-webkit-transform:scaleX(1.25) scaleY(.75);-ms-transform:scaleX(1.25) scaleY(.75);transform:scaleX(1.25) scaleY(.75)}40%{-webkit-transform:scaleX(.75) scaleY(1.25);-ms-transform:scaleX(.75) scaleY(1.25);transform:scaleX(.75) scaleY(1.25)}60%{-webkit-transform:scaleX(1.15) scaleY(.85);-ms-transform:scaleX(1.15) scaleY(.85);transform:scaleX(1.15) scaleY(.85)}}@-webkit-keyframes shake{0%,100%{-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}10%,30%,50%,70%,90%{-webkit-transform:translateX(-10px);transform:translateX(-10px)}20%,40%,60%,80%{-webkit-transform:translateX(10px);transform:translateX(10px)}}@keyframes shake{0%,100%{-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}10%,30%,50%,70%,90%{-webkit-transform:translateX(-10px);-ms-transform:translateX(-10px);transform:translateX(-10px)}20%,40%,60%,80%{-webkit-transform:translateX(10px);-ms-transform:translateX(10px);transform:translateX(10px)}}@-webkit-keyframes swing{20%{-webkit-transform:rotate(15deg);transform:rotate(15deg)}40%{-webkit-transform:rotate(-10deg);transform:rotate(-10deg)}60%{-webkit-transform:rotate(5deg);transform:rotate(5deg)}80%{-webkit-transform:rotate(-5deg);transform:rotate(-5deg)}100%{-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0)}}@keyframes swing{20%{-webkit-transform:rotate(15deg);-ms-transform:rotate(15deg);transform:rotate(15deg)}40%{-webkit-transform:rotate(-10deg);-ms-transform:rotate(-10deg);transform:rotate(-10deg)}60%{-webkit-transform:rotate(5deg);-ms-transform:rotate(5deg);transform:rotate(5deg)}80%{-webkit-transform:rotate(-5deg);-ms-transform:rotate(-5deg);transform:rotate(-5deg)}100%{-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);transform:rotate(0)}}@-webkit-keyframes tada{0%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}10%,20%{-webkit-transform:scale(.9) rotate(-3deg);transform:scale(.9) rotate(-3deg)}30%,50%,70%,90%{-webkit-transform:scale(1.1) rotate(3deg);transform:scale(1.1) rotate(3deg)}40%,60%,80%{-webkit-transform:scale(1.1) rotate(-3deg);transform:scale(1.1) rotate(-3deg)}100%{-webkit-transform:scale(1) rotate(0);transform:scale(1) rotate(0)}}@keyframes tada{0%{-webkit-transform:scale(1);-ms-transform:scale(1);transform:scale(1)}10%,20%{-webkit-transform:scale(.9) rotate(-3deg);-ms-transform:scale(.9) rotate(-3deg);transform:scale(.9) rotate(-3deg)}30%,50%,70%,90%{-webkit-transform:scale(1.1) rotate(3deg);-ms-transform:scale(1.1) rotate(3deg);transform:scale(1.1) rotate(3deg)}40%,60%,80%{-webkit-transform:scale(1.1) rotate(-3deg);-ms-transform:scale(1.1) rotate(-3deg);transform:scale(1.1) rotate(-3deg)}100%{-webkit-transform:scale(1) rotate(0);-ms-transform:scale(1) rotate(0);transform:scale(1) rotate(0)}}@-webkit-keyframes wobble{0%,100%{-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}15%{-webkit-transform:translateX(-25%) rotate(-5deg);transform:translateX(-25%) rotate(-5deg)}30%{-webkit-transform:translateX(20%) rotate(3deg);transform:translateX(20%) rotate(3deg)}45%{-webkit-transform:translateX(-15%) rotate(-3deg);transform:translateX(-15%) rotate(-3deg)}60%{-webkit-transform:translateX(10%) rotate(2deg);transform:translateX(10%) rotate(2deg)}75%{-webkit-transform:translateX(-5%) rotate(-1deg);transform:translateX(-5%) rotate(-1deg)}}@keyframes wobble{0%,100%{-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}15%{-webkit-transform:translateX(-25%) rotate(-5deg);-ms-transform:translateX(-25%) rotate(-5deg);transform:translateX(-25%) rotate(-5deg)}30%{-webkit-transform:translateX(20%) rotate(3deg);-ms-transform:translateX(20%) rotate(3deg);transform:translateX(20%) rotate(3deg)}45%{-webkit-transform:translateX(-15%) rotate(-3deg);-ms-transform:translateX(-15%) rotate(-3deg);transform:translateX(-15%) rotate(-3deg)}60%{-webkit-transform:translateX(10%) rotate(2deg);-ms-transform:translateX(10%) rotate(2deg);transform:translateX(10%) rotate(2deg)}75%{-webkit-transform:translateX(-5%) rotate(-1deg);-ms-transform:translateX(-5%) rotate(-1deg);transform:translateX(-5%) rotate(-1deg)}}@-webkit-keyframes bounceIn{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.3);transform:scale(.3)}50%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1.05);transform:scale(1.05)}70%{-webkit-transform:scale(.9);transform:scale(.9)}100%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}}@keyframes bounceIn{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.3);-ms-transform:scale(.3);transform:scale(.3)}50%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1.05);-ms-transform:scale(1.05);transform:scale(1.05)}70%{-webkit-transform:scale(.9);-ms-transform:scale(.9);transform:scale(.9)}100%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1);-ms-transform:scale(1);transform:scale(1)}}@-webkit-keyframes bounceInDown{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-2000px);transform:translateY(-2000px)}60%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(30px);transform:translateY(30px)}80%{-webkit-transform:translateY(-10px);transform:translateY(-10px)}100%{-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@keyframes bounceInDown{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-2000px);-ms-transform:translateY(-2000px);transform:translateY(-2000px)}60%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(30px);-ms-transform:translateY(30px);transform:translateY(30px)}80%{-webkit-transform:translateY(-10px);-ms-transform:translateY(-10px);transform:translateY(-10px)}100%{-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@-webkit-keyframes bounceInLeft{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-2000px);transform:translateX(-2000px)}60%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(30px);transform:translateX(30px)}80%{-webkit-transform:translateX(-10px);transform:translateX(-10px)}100%{-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@keyframes bounceInLeft{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-2000px);-ms-transform:translateX(-2000px);transform:translateX(-2000px)}60%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(30px);-ms-transform:translateX(30px);transform:translateX(30px)}80%{-webkit-transform:translateX(-10px);-ms-transform:translateX(-10px);transform:translateX(-10px)}100%{-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@-webkit-keyframes bounceInRight{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(2000px);transform:translateX(2000px)}60%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(-30px);transform:translateX(-30px)}80%{-webkit-transform:translateX(10px);transform:translateX(10px)}100%{-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@keyframes bounceInRight{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(2000px);-ms-transform:translateX(2000px);transform:translateX(2000px)}60%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(-30px);-ms-transform:translateX(-30px);transform:translateX(-30px)}80%{-webkit-transform:translateX(10px);-ms-transform:translateX(10px);transform:translateX(10px)}100%{-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@-webkit-keyframes bounceInUp{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(2000px);transform:translateY(2000px)}60%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(-30px);transform:translateY(-30px)}80%{-webkit-transform:translateY(10px);transform:translateY(10px)}100%{-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@keyframes bounceInUp{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(2000px);-ms-transform:translateY(2000px);transform:translateY(2000px)}60%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(-30px);-ms-transform:translateY(-30px);transform:translateY(-30px)}80%{-webkit-transform:translateY(10px);-ms-transform:translateY(10px);transform:translateY(10px)}100%{-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@-webkit-keyframes bounceOut{0%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}25%{-webkit-transform:scale(.95);transform:scale(.95)}50%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1.1);transform:scale(1.1)}100%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.3);transform:scale(.3)}}@keyframes bounceOut{0%{-webkit-transform:scale(1);-ms-transform:scale(1);transform:scale(1)}25%{-webkit-transform:scale(.95);-ms-transform:scale(.95);transform:scale(.95)}50%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1.1);-ms-transform:scale(1.1);transform:scale(1.1)}100%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.3);-ms-transform:scale(.3);transform:scale(.3)}}@-webkit-keyframes bounceOutDown{0%{-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}20%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(-20px);transform:translateY(-20px)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(2000px);transform:translateY(2000px)}}@keyframes bounceOutDown{0%{-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}20%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(-20px);-ms-transform:translateY(-20px);transform:translateY(-20px)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(2000px);-ms-transform:translateY(2000px);transform:translateY(2000px)}}@-webkit-keyframes bounceOutLeft{0%{-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}20%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(20px);transform:translateX(20px)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-2000px);transform:translateX(-2000px)}}@keyframes bounceOutLeft{0%{-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}20%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(20px);-ms-transform:translateX(20px);transform:translateX(20px)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-2000px);-ms-transform:translateX(-2000px);transform:translateX(-2000px)}}@-webkit-keyframes bounceOutRight{0%{-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}20%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(-20px);transform:translateX(-20px)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(2000px);transform:translateX(2000px)}}@keyframes bounceOutRight{0%{-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}20%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(-20px);-ms-transform:translateX(-20px);transform:translateX(-20px)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(2000px);-ms-transform:translateX(2000px);transform:translateX(2000px)}}@-webkit-keyframes bounceOutUp{0%{-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}20%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(20px);transform:translateY(20px)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-2000px);transform:translateY(-2000px)}}@keyframes bounceOutUp{0%{-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}20%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(20px);-ms-transform:translateY(20px);transform:translateY(20px)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-2000px);-ms-transform:translateY(-2000px);transform:translateY(-2000px)}}@-webkit-keyframes fadeIn{0%{opacity:0}100%{opacity:1}}@keyframes fadeIn{0%{opacity:0}100%{opacity:1}}@-webkit-keyframes fadeInDown{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-20px);transform:translateY(-20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@keyframes fadeInDown{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-20px);-ms-transform:translateY(-20px);transform:translateY(-20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@-webkit-keyframes fadeInDownBig{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-2000px);transform:translateY(-2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@keyframes fadeInDownBig{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-2000px);-ms-transform:translateY(-2000px);transform:translateY(-2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@-webkit-keyframes fadeInLeft{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-20px);transform:translateX(-20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@keyframes fadeInLeft{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-20px);-ms-transform:translateX(-20px);transform:translateX(-20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@-webkit-keyframes fadeInLeftBig{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-2000px);transform:translateX(-2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@keyframes fadeInLeftBig{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-2000px);-ms-transform:translateX(-2000px);transform:translateX(-2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@-webkit-keyframes fadeInRight{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(20px);transform:translateX(20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@keyframes fadeInRight{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(20px);-ms-transform:translateX(20px);transform:translateX(20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@-webkit-keyframes fadeInRightBig{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(2000px);transform:translateX(2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@keyframes fadeInRightBig{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(2000px);-ms-transform:translateX(2000px);transform:translateX(2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@-webkit-keyframes fadeInUp{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(20px);transform:translateY(20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@keyframes fadeInUp{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(20px);-ms-transform:translateY(20px);transform:translateY(20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@-webkit-keyframes fadeInUpBig{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(2000px);transform:translateY(2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@keyframes fadeInUpBig{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(2000px);-ms-transform:translateY(2000px);transform:translateY(2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@-webkit-keyframes fadeOut{0%{opacity:1}100%{opacity:0}}@keyframes fadeOut{0%{opacity:1}100%{opacity:0}}@-webkit-keyframes fadeOutDown{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(20px);transform:translateY(20px)}}@keyframes fadeOutDown{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(20px);-ms-transform:translateY(20px);transform:translateY(20px)}}@-webkit-keyframes fadeOutDownBig{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(2000px);transform:translateY(2000px)}}@keyframes fadeOutDownBig{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(2000px);-ms-transform:translateY(2000px);transform:translateY(2000px)}}@-webkit-keyframes fadeOutLeft{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-20px);transform:translateX(-20px)}}@keyframes fadeOutLeft{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-20px);-ms-transform:translateX(-20px);transform:translateX(-20px)}}@-webkit-keyframes fadeOutLeftBig{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-2000px);transform:translateX(-2000px)}}@keyframes fadeOutLeftBig{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-2000px);-ms-transform:translateX(-2000px);transform:translateX(-2000px)}}@-webkit-keyframes fadeOutRight{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(20px);transform:translateX(20px)}}@keyframes fadeOutRight{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(20px);-ms-transform:translateX(20px);transform:translateX(20px)}}@-webkit-keyframes fadeOutRightBig{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(2000px);transform:translateX(2000px)}}@keyframes fadeOutRightBig{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(2000px);-ms-transform:translateX(2000px);transform:translateX(2000px)}}@-webkit-keyframes fadeOutUp{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-20px);transform:translateY(-20px)}}@keyframes fadeOutUp{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-20px);-ms-transform:translateY(-20px);transform:translateY(-20px)}}@-webkit-keyframes fadeOutUpBig{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-2000px);transform:translateY(-2000px)}}@keyframes fadeOutUpBig{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-2000px);-ms-transform:translateY(-2000px);transform:translateY(-2000px)}}@-webkit-keyframes flip{0%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(-360deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(-360deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}40%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-190deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-190deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}50%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-170deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-170deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}80%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(.95);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(.95);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}100%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}}@keyframes flip{0%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(-360deg) scale(1);-ms-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(-360deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(-360deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}40%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-190deg) scale(1);-ms-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-190deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-190deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}50%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-170deg) scale(1);-ms-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-170deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-170deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}80%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(.95);-ms-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(.95);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(.95);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}100%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(1);-ms-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}}@-webkit-keyframes flipInX{0%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(90deg);transform:perspective(400px) rotateX(90deg);opacity:0}40%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(-10deg);transform:perspective(400px) rotateX(-10deg)}70%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(10deg);transform:perspective(400px) rotateX(10deg)}100%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(0);transform:perspective(400px) rotateX(0);opacity:1}}@keyframes flipInX{0%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(90deg);-ms-transform:perspective(400px) rotateX(90deg);transform:perspective(400px) rotateX(90deg);opacity:0}40%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(-10deg);-ms-transform:perspective(400px) rotateX(-10deg);transform:perspective(400px) rotateX(-10deg)}70%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(10deg);-ms-transform:perspective(400px) rotateX(10deg);transform:perspective(400px) rotateX(10deg)}100%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(0);-ms-transform:perspective(400px) rotateX(0);transform:perspective(400px) rotateX(0);opacity:1}}@-webkit-keyframes flipInY{0%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(90deg);transform:perspective(400px) rotateY(90deg);opacity:0}40%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(-10deg);transform:perspective(400px) rotateY(-10deg)}70%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(10deg);transform:perspective(400px) rotateY(10deg)}100%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(0);transform:perspective(400px) rotateY(0);opacity:1}}@keyframes flipInY{0%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(90deg);-ms-transform:perspective(400px) rotateY(90deg);transform:perspective(400px) rotateY(90deg);opacity:0}40%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(-10deg);-ms-transform:perspective(400px) rotateY(-10deg);transform:perspective(400px) rotateY(-10deg)}70%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(10deg);-ms-transform:perspective(400px) rotateY(10deg);transform:perspective(400px) rotateY(10deg)}100%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(0);-ms-transform:perspective(400px) rotateY(0);transform:perspective(400px) rotateY(0);opacity:1}}@-webkit-keyframes flipOutX{0%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(0);transform:perspective(400px) rotateX(0);opacity:1}100%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(90deg);transform:perspective(400px) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes flipOutX{0%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(0);-ms-transform:perspective(400px) rotateX(0);transform:perspective(400px) rotateX(0);opacity:1}100%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(90deg);-ms-transform:perspective(400px) rotateX(90deg);transform:perspective(400px) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes flipOutY{0%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(0);transform:perspective(400px) rotateY(0);opacity:1}100%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(90deg);transform:perspective(400px) rotateY(90deg);opacity:0}}@keyframes flipOutY{0%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(0);-ms-transform:perspective(400px) rotateY(0);transform:perspective(400px) rotateY(0);opacity:1}100%{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(90deg);-ms-transform:perspective(400px) rotateY(90deg);transform:perspective(400px) rotateY(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes lightSpeedIn{0%{-webkit-transform:translateX(100%) skewX(-30deg);transform:translateX(100%) skewX(-30deg);opacity:0}60%{-webkit-transform:translateX(-20%) skewX(30deg);transform:translateX(-20%) skewX(30deg);opacity:1}80%{-webkit-transform:translateX(0) skewX(-15deg);transform:translateX(0) skewX(-15deg);opacity:1}100%{-webkit-transform:translateX(0) skewX(0);transform:translateX(0) skewX(0);opacity:1}}@keyframes lightSpeedIn{0%{-webkit-transform:translateX(100%) skewX(-30deg);-ms-transform:translateX(100%) skewX(-30deg);transform:translateX(100%) skewX(-30deg);opacity:0}60%{-webkit-transform:translateX(-20%) skewX(30deg);-ms-transform:translateX(-20%) skewX(30deg);transform:translateX(-20%) skewX(30deg);opacity:1}80%{-webkit-transform:translateX(0) skewX(-15deg);-ms-transform:translateX(0) skewX(-15deg);transform:translateX(0) skewX(-15deg);opacity:1}100%{-webkit-transform:translateX(0) skewX(0);-ms-transform:translateX(0) skewX(0);transform:translateX(0) skewX(0);opacity:1}}@-webkit-keyframes lightSpeedOut{0%{-webkit-transform:translateX(0) skewX(0);transform:translateX(0) skewX(0);opacity:1}100%{-webkit-transform:translateX(100%) skewX(-30deg);transform:translateX(100%) skewX(-30deg);opacity:0}}@keyframes lightSpeedOut{0%{-webkit-transform:translateX(0) skewX(0);-ms-transform:translateX(0) skewX(0);transform:translateX(0) skewX(0);opacity:1}100%{-webkit-transform:translateX(100%) skewX(-30deg);-ms-transform:translateX(100%) skewX(-30deg);transform:translateX(100%) skewX(-30deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes rotateIn{0%{-webkit-transform-origin:center center;transform-origin:center center;-webkit-transform:rotate(-200deg);transform:rotate(-200deg);opacity:0}100%{-webkit-transform-origin:center center;transform-origin:center center;-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}}@keyframes rotateIn{0%{-webkit-transform-origin:center center;-ms-transform-origin:center center;transform-origin:center center;-webkit-transform:rotate(-200deg);-ms-transform:rotate(-200deg);transform:rotate(-200deg);opacity:0}100%{-webkit-transform-origin:center center;-ms-transform-origin:center center;transform-origin:center center;-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}}@-webkit-keyframes rotateInDownLeft{0%{-webkit-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(-90deg);transform:rotate(-90deg);opacity:0}100%{-webkit-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}}@keyframes rotateInDownLeft{0%{-webkit-transform-origin:left bottom;-ms-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(-90deg);-ms-transform:rotate(-90deg);transform:rotate(-90deg);opacity:0}100%{-webkit-transform-origin:left bottom;-ms-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}}@-webkit-keyframes rotateInDownRight{0%{-webkit-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg);opacity:0}100%{-webkit-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}}@keyframes rotateInDownRight{0%{-webkit-transform-origin:right bottom;-ms-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg);opacity:0}100%{-webkit-transform-origin:right bottom;-ms-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}}@-webkit-keyframes rotateInUpLeft{0%{-webkit-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg);opacity:0}100%{-webkit-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}}@keyframes rotateInUpLeft{0%{-webkit-transform-origin:left bottom;-ms-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg);opacity:0}100%{-webkit-transform-origin:left bottom;-ms-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}}@-webkit-keyframes rotateInUpRight{0%{-webkit-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(-90deg);transform:rotate(-90deg);opacity:0}100%{-webkit-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}}@keyframes rotateInUpRight{0%{-webkit-transform-origin:right bottom;-ms-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(-90deg);-ms-transform:rotate(-90deg);transform:rotate(-90deg);opacity:0}100%{-webkit-transform-origin:right bottom;-ms-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}}@-webkit-keyframes rotateOut{0%{-webkit-transform-origin:center center;transform-origin:center center;-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}100%{-webkit-transform-origin:center center;transform-origin:center center;-webkit-transform:rotate(200deg);transform:rotate(200deg);opacity:0}}@keyframes rotateOut{0%{-webkit-transform-origin:center center;-ms-transform-origin:center center;transform-origin:center center;-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}100%{-webkit-transform-origin:center center;-ms-transform-origin:center center;transform-origin:center center;-webkit-transform:rotate(200deg);-ms-transform:rotate(200deg);transform:rotate(200deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes rotateOutDownLeft{0%{-webkit-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}100%{-webkit-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg);opacity:0}}@keyframes rotateOutDownLeft{0%{-webkit-transform-origin:left bottom;-ms-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}100%{-webkit-transform-origin:left bottom;-ms-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes rotateOutDownRight{0%{-webkit-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}100%{-webkit-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(-90deg);transform:rotate(-90deg);opacity:0}}@keyframes rotateOutDownRight{0%{-webkit-transform-origin:right bottom;-ms-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}100%{-webkit-transform-origin:right bottom;-ms-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(-90deg);-ms-transform:rotate(-90deg);transform:rotate(-90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes rotateOutUpLeft{0%{-webkit-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}100%{-webkit-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(-90deg);transform:rotate(-90deg);opacity:0}}@keyframes rotateOutUpLeft{0%{-webkit-transform-origin:left bottom;-ms-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}100%{-webkit-transform-origin:left bottom;-ms-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate(-90deg);-ms-transform:rotate(-90deg);transform:rotate(-90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes rotateOutUpRight{0%{-webkit-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}100%{-webkit-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg);opacity:0}}@keyframes rotateOutUpRight{0%{-webkit-transform-origin:right bottom;-ms-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);transform:rotate(0);opacity:1}100%{-webkit-transform-origin:right bottom;-ms-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes slideInDown{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(-2000px);transform:translateY(-2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@keyframes slideInDown{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(-2000px);-ms-transform:translateY(-2000px);transform:translateY(-2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@-webkit-keyframes slideInLeft{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(-2000px);transform:translateX(-2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@keyframes slideInLeft{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(-2000px);-ms-transform:translateX(-2000px);transform:translateX(-2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@-webkit-keyframes slideInRight{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(2000px);transform:translateX(2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@keyframes slideInRight{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(2000px);-ms-transform:translateX(2000px);transform:translateX(2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}}@-webkit-keyframes slideOutLeft{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(-2000px);transform:translateX(-2000px)}}@keyframes slideOutLeft{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(-2000px);-ms-transform:translateX(-2000px);transform:translateX(-2000px)}}@-webkit-keyframes slideOutRight{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(2000px);transform:translateX(2000px)}}@keyframes slideOutRight{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(2000px);-ms-transform:translateX(2000px);transform:translateX(2000px)}}@-webkit-keyframes slideOutUp{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(-2000px);transform:translateY(-2000px)}}@keyframes slideOutUp{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(-2000px);-ms-transform:translateY(-2000px);transform:translateY(-2000px)}}@-webkit-keyframes slideInUp{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(2000px);transform:translateY(2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@keyframes slideInUp{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(2000px);-ms-transform:translateY(2000px);transform:translateY(2000px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}@-webkit-keyframes slideOutDown{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(2000px);transform:translateY(2000px)}}@keyframes slideOutDown{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(2000px);-ms-transform:translateY(2000px);transform:translateY(2000px)}}@-webkit-keyframes hinge{0%{-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0);-webkit-transform-origin:top left;transform-origin:top left;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out}20%,60%{-webkit-transform:rotate(80deg);transform:rotate(80deg);-webkit-transform-origin:top left;transform-origin:top left;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out}40%{-webkit-transform:rotate(60deg);transform:rotate(60deg);-webkit-transform-origin:top left;transform-origin:top left;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out}80%{-webkit-transform:rotate(60deg) translateY(0);transform:rotate(60deg) translateY(0);-webkit-transform-origin:top left;transform-origin:top left;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out;opacity:1}100%{-webkit-transform:translateY(700px);transform:translateY(700px);opacity:0}}@keyframes hinge{0%{-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);transform:rotate(0);-webkit-transform-origin:top left;-ms-transform-origin:top left;transform-origin:top left;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out}20%,60%{-webkit-transform:rotate(80deg);-ms-transform:rotate(80deg);transform:rotate(80deg);-webkit-transform-origin:top left;-ms-transform-origin:top left;transform-origin:top left;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out}40%{-webkit-transform:rotate(60deg);-ms-transform:rotate(60deg);transform:rotate(60deg);-webkit-transform-origin:top left;-ms-transform-origin:top left;transform-origin:top left;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out}80%{-webkit-transform:rotate(60deg) translateY(0);-ms-transform:rotate(60deg) translateY(0);transform:rotate(60deg) translateY(0);-webkit-transform-origin:top left;-ms-transform-origin:top left;transform-origin:top left;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out;opacity:1}100%{-webkit-transform:translateY(700px);-ms-transform:translateY(700px);transform:translateY(700px);opacity:0}}@-webkit-keyframes rollIn{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-100%) rotate(-120deg);transform:translateX(-100%) rotate(-120deg)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0) rotate(0);transform:translateX(0) rotate(0)}}@keyframes rollIn{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-100%) rotate(-120deg);-ms-transform:translateX(-100%) rotate(-120deg);transform:translateX(-100%) rotate(-120deg)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0) rotate(0);-ms-transform:translateX(0) rotate(0);transform:translateX(0) rotate(0)}}@-webkit-keyframes rollOut{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0) rotate(0);transform:translateX(0) rotate(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(100%) rotate(120deg);transform:translateX(100%) rotate(120deg)}}@keyframes rollOut{0%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0) rotate(0);-ms-transform:translateX(0) rotate(0);transform:translateX(0) rotate(0)}100%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(100%) rotate(120deg);-ms-transform:translateX(100%) rotate(120deg);transform:translateX(100%) rotate(120deg)}}@-webkit-keyframes zoomIn{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.3);transform:scale(.3)}50%{opacity:1}}@keyframes zoomIn{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.3);-ms-transform:scale(.3);transform:scale(.3)}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes zoomInDown{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateY(-2000px);transform:scale(.1) translateY(-2000px);-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out}60%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateY(60px);transform:scale(.475) translateY(60px);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}}@keyframes zoomInDown{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateY(-2000px);-ms-transform:scale(.1) translateY(-2000px);transform:scale(.1) translateY(-2000px);-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out}60%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateY(60px);-ms-transform:scale(.475) translateY(60px);transform:scale(.475) translateY(60px);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}}@-webkit-keyframes zoomInLeft{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateX(-2000px);transform:scale(.1) translateX(-2000px);-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out}60%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateX(48px);transform:scale(.475) translateX(48px);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}}@keyframes zoomInLeft{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateX(-2000px);-ms-transform:scale(.1) translateX(-2000px);transform:scale(.1) translateX(-2000px);-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out}60%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateX(48px);-ms-transform:scale(.475) translateX(48px);transform:scale(.475) translateX(48px);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}}@-webkit-keyframes zoomInRight{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateX(2000px);transform:scale(.1) translateX(2000px);-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out}60%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateX(-48px);transform:scale(.475) translateX(-48px);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}}@keyframes zoomInRight{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateX(2000px);-ms-transform:scale(.1) translateX(2000px);transform:scale(.1) translateX(2000px);-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out}60%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateX(-48px);-ms-transform:scale(.475) translateX(-48px);transform:scale(.475) translateX(-48px);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}}@-webkit-keyframes zoomInUp{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateY(2000px);transform:scale(.1) translateY(2000px);-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out}60%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateY(-60px);transform:scale(.475) translateY(-60px);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}}@keyframes zoomInUp{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateY(2000px);-ms-transform:scale(.1) translateY(2000px);transform:scale(.1) translateY(2000px);-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out}60%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateY(-60px);-ms-transform:scale(.475) translateY(-60px);transform:scale(.475) translateY(-60px);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}}@-webkit-keyframes zoomOut{0%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}50%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.3);transform:scale(.3)}100%{opacity:0}}@keyframes zoomOut{0%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1);-ms-transform:scale(1);transform:scale(1)}50%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.3);-ms-transform:scale(.3);transform:scale(.3)}100%{opacity:0}}@-webkit-keyframes zoomOutDown{40%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateY(-60px);transform:scale(.475) translateY(-60px);-webkit-animation-timing-function:linear;animation-timing-function:linear}100%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateY(2000px);transform:scale(.1) translateY(2000px);-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom}}@keyframes zoomOutDown{40%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateY(-60px);-ms-transform:scale(.475) translateY(-60px);transform:scale(.475) translateY(-60px);-webkit-animation-timing-function:linear;animation-timing-function:linear}100%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateY(2000px);-ms-transform:scale(.1) translateY(2000px);transform:scale(.1) translateY(2000px);-webkit-transform-origin:center bottom;-ms-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom}}@-webkit-keyframes zoomOutLeft{40%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateX(42px);transform:scale(.475) translateX(42px);-webkit-animation-timing-function:linear;animation-timing-function:linear}100%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateX(-2000px);transform:scale(.1) translateX(-2000px);-webkit-transform-origin:left center;transform-origin:left center}}@keyframes zoomOutLeft{40%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateX(42px);-ms-transform:scale(.475) translateX(42px);transform:scale(.475) translateX(42px);-webkit-animation-timing-function:linear;animation-timing-function:linear}100%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateX(-2000px);-ms-transform:scale(.1) translateX(-2000px);transform:scale(.1) translateX(-2000px);-webkit-transform-origin:left center;-ms-transform-origin:left center;transform-origin:left center}}@-webkit-keyframes zoomOutRight{40%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateX(-42px);transform:scale(.475) translateX(-42px);-webkit-animation-timing-function:linear;animation-timing-function:linear}100%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateX(2000px);transform:scale(.1) translateX(2000px);-webkit-transform-origin:right center;transform-origin:right center}}@keyframes zoomOutRight{40%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateX(-42px);-ms-transform:scale(.475) translateX(-42px);transform:scale(.475) translateX(-42px);-webkit-animation-timing-function:linear;animation-timing-function:linear}100%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateX(2000px);-ms-transform:scale(.1) translateX(2000px);transform:scale(.1) translateX(2000px);-webkit-transform-origin:right center;-ms-transform-origin:right center;transform-origin:right center}}@-webkit-keyframes zoomOutUp{40%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateY(60px);transform:scale(.475) translateY(60px);-webkit-animation-timing-function:linear;animation-timing-function:linear}100%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateY(-2000px);transform:scale(.1) translateY(-2000px);-webkit-transform-origin:center top;transform-origin:center top}}@keyframes zoomOutUp{40%{opacity:1;-webkit-transform:scale(.475) translateY(60px);-ms-transform:scale(.475) translateY(60px);transform:scale(.475) translateY(60px);-webkit-animation-timing-function:linear;animation-timing-function:linear}100%{opacity:0;-webkit-transform:scale(.1) translateY(-2000px);-ms-transform:scale(.1) translateY(-2000px);transform:scale(.1) translateY(-2000px);-webkit-transform-origin:center top;-ms-transform-origin:center top;transform-origin:center top}}@-webkit-keyframes InfiniteRotate{from{-webkit-transform:rotate(0)}to{-webkit-transform:rotate(359deg)}}@keyframes InfiniteRotate{from{transform:rotate(0)}to{transform:rotate(359deg)}}@-webkit-keyframes InfiniteRotateCounter{from{-webkit-transform:rotate(359deg)}to{-webkit-transform:rotate(0)}}@keyframes InfiniteRotateCounter{from{transform:rotate(359deg)}to{transform:rotate(0)}}@-webkit-keyframes InfiniteDangle{0%,100%{-webkit-transform:rotate(-4deg)}50%{-webkit-transform:rotate(4deg)}}@keyframes InfiniteDangle{0%,100%{transform:rotate(-4deg)}50%{transform:rotate(4deg)}}@-webkit-keyframes InfinitePulse{0%,100%{-webkit-transform:scale(1)}50%{-webkit-transform:scale(.85)}}@keyframes InfinitePulse{0%,100%{transform:scale(1)}50%{transform:scale(.85)}}@-webkit-keyframes InfiniteHorizontalShake{0%,100%{-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}10%,30%,50%,70%,90%{-webkit-transform:translateX(-10px);transform:translateX(-10px)}20%,40%,60%,80%{-webkit-transform:translateX(10px);transform:translateX(10px)}}@keyframes InfiniteHorizontalShake{0%,100%{-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}10%,30%,50%,70%,90%{-webkit-transform:translateX(-10px);-ms-transform:translateX(-10px);transform:translateX(-10px)}20%,40%,60%,80%{-webkit-transform:translateX(10px);-ms-transform:translateX(10px);transform:translateX(10px)}}@-webkit-keyframes InfiniteBounce{0%,100%,20%,50%,80%{-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}40%{-webkit-transform:translateY(-30px);transform:translateY(-30px)}60%{-webkit-transform:translateY(-15px);transform:translateY(-15px)}}@keyframes InfiniteBounce{0%,100%,20%,50%,80%{-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}40%{-webkit-transform:translateY(-30px);-ms-transform:translateY(-30px);transform:translateY(-30px)}60%{-webkit-transform:translateY(-15px);-ms-transform:translateY(-15px);transform:translateY(-15px)}}@-webkit-keyframes InfiniteFlash{0%,100%,50%{opacity:1}25%,75%{opacity:0}}@keyframes InfiniteFlash{0%,100%,50%{opacity:1}25%,75%{opacity:0}}@-webkit-keyframes InfiniteTADA{0%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}10%,20%{-webkit-transform:scale(.9) rotate(-3deg);transform:scale(.9) rotate(-3deg)}30%,50%,70%,90%{-webkit-transform:scale(1.1) rotate(3deg);transform:scale(1.1) rotate(3deg)}40%,60%,80%{-webkit-transform:scale(1.1) rotate(-3deg);transform:scale(1.1) rotate(-3deg)}100%{-webkit-transform:scale(1) rotate(0);transform:scale(1) rotate(0)}}@keyframes InfiniteTADA{0%{-webkit-transform:scale(1);-ms-transform:scale(1);transform:scale(1)}10%,20%{-webkit-transform:scale(.9) rotate(-3deg);-ms-transform:scale(.9) rotate(-3deg);transform:scale(.9) rotate(-3deg)}30%,50%,70%,90%{-webkit-transform:scale(1.1) rotate(3deg);-ms-transform:scale(1.1) rotate(3deg);transform:scale(1.1) rotate(3deg)}40%,60%,80%{-webkit-transform:scale(1.1) rotate(-3deg);-ms-transform:scale(1.1) rotate(-3deg);transform:scale(1.1) rotate(-3deg)}100%{-webkit-transform:scale(1) rotate(0);-ms-transform:scale(1) rotate(0);transform:scale(1) rotate(0)}}@-webkit-keyframes InfiniteSwing{20%{-webkit-transform:rotate(15deg);transform:rotate(15deg)}40%{-webkit-transform:rotate(-10deg);transform:rotate(-10deg)}60%{-webkit-transform:rotate(5deg);transform:rotate(5deg)}80%{-webkit-transform:rotate(-5deg);transform:rotate(-5deg)}100%{-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0)}}@keyframes InfiniteSwing{20%{-webkit-transform:rotate(15deg);-ms-transform:rotate(15deg);transform:rotate(15deg)}40%{-webkit-transform:rotate(-10deg);-ms-transform:rotate(-10deg);transform:rotate(-10deg)}60%{-webkit-transform:rotate(5deg);-ms-transform:rotate(5deg);transform:rotate(5deg)}80%{-webkit-transform:rotate(-5deg);-ms-transform:rotate(-5deg);transform:rotate(-5deg)}100%{-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);transform:rotate(0)}}@-webkit-keyframes InfiniteVericalShake{0%,100%{-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}10%,30%,50%,70%,90%{-webkit-transform:translateY(-10px);transform:translateY(-10px)}20%,40%,60%,80%{-webkit-transform:translateY(10px);transform:translateY(10px)}}@keyframes InfiniteVericalShake{0%,100%{-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}10%,30%,50%,70%,90%{-webkit-transform:translateY(-10px);-ms-transform:translateY(-10px);transform:translateY(-10px)}20%,40%,60%,80%{-webkit-transform:translateY(10px);-ms-transform:translateY(10px);transform:translateY(10px)}}@-webkit-keyframes InfiniteRubberBand{0%,100%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}30%{-webkit-transform:scaleX(1.25) scaleY(.75);transform:scaleX(1.25) scaleY(.75)}40%{-webkit-transform:scaleX(.75) scaleY(1.25);transform:scaleX(.75) scaleY(1.25)}60%{-webkit-transform:scaleX(1.15) scaleY(.85);transform:scaleX(1.15) scaleY(.85)}}@keyframes InfiniteRubberBand{0%,100%{-webkit-transform:scale(1);-ms-transform:scale(1);transform:scale(1)}30%{-webkit-transform:scaleX(1.25) scaleY(.75);-ms-transform:scaleX(1.25) scaleY(.75);transform:scaleX(1.25) scaleY(.75)}40%{-webkit-transform:scaleX(.75) scaleY(1.25);-ms-transform:scaleX(.75) scaleY(1.25);transform:scaleX(.75) scaleY(1.25)}60%{-webkit-transform:scaleX(1.15) scaleY(.85);-ms-transform:scaleX(1.15) scaleY(.85);transform:scaleX(1.15) scaleY(.85)}}@-webkit-keyframes InfiniteHorizontalFlip{from{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(0);transform:perspective(400px) rotateY(0)}to{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(359deg);transform:perspective(400px) rotateY(359deg)}}@keyframes InfiniteHorizontalFlip{from{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(0);-ms-transform:perspective(400px) rotateY(0);transform:perspective(400px) rotateY(0)}to{-webkit-transform:perspective(400px) rotateY(359deg);-ms-transform:perspective(400px) rotateY(359deg);transform:perspective(400px) rotateY(359deg)}}@-webkit-keyframes InfiniteVericalFlip{from{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(0);transform:perspective(400px) rotateY(0)}to{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(359deg);transform:perspective(400px) rotateY(359deg)}}@keyframes InfiniteVericalFlip{from{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(0);-ms-transform:perspective(400px) rotateX(0);transform:perspective(400px) rotateX(0)}to{-webkit-transform:perspective(400px) rotateX(359deg);-ms-transform:perspective(400px) rotateX(359deg);transform:perspective(400px) rotateX(359deg)}}@-webkit-keyframes InfiniteHorizontalScaleFlip{0%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(-360deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(-360deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}40%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-190deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-190deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}50%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-170deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-170deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}80%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(.95);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(.95);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}100%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}}@keyframes InfiniteHorizontalScaleFlip{0%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(-360deg) scale(1);-ms-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(-360deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(-360deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}40%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-190deg) scale(1);-ms-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-190deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-190deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}50%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-170deg) scale(1);-ms-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-170deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(-170deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}80%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(.95);-ms-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(.95);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(.95);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}100%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(1);-ms-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateY(0) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}}@-webkit-keyframes InfiniteVerticalScaleFlip{0%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateX(-360deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateX(-360deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}40%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateX(-190deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateX(-190deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}50%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateX(-170deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateX(-170deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}80%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateX(0) scale(.95);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateX(0) scale(.95);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}100%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateX(0) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateX(0) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}}@keyframes InfiniteVerticalScaleFlip{0%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateX(-360deg) scale(1);-ms-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateX(-360deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateX(-360deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}40%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateX(-190deg) scale(1);-ms-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateX(-190deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateX(-190deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out}50%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateX(-170deg) scale(1);-ms-transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateX(-170deg) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(150px) rotateX(-170deg) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}80%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateX(0) scale(.95);-ms-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateX(0) scale(.95);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateX(0) scale(.95);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}100%{-webkit-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateX(0) scale(1);-ms-transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateX(0) scale(1);transform:perspective(400px) translateZ(0) rotateX(0) scale(1);-webkit-animation-timing-function:ease-in;animation-timing-function:ease-in}}@-webkit-keyframes MultiColorVC{0%{background-color:#e14949}25%{background-color:#3de02c}50%{background-color:#2c8de0}100%{background-color:#e02cbc}}@-moz-keyframes MultiColorVC{0%{background-color:#e14949}25%{background-color:#3de02c}50%{background-color:#2c8de0}100%{background-color:#e02cbc}}@keyframes MultiColorVC{0%{background-color:#e14949}25%{background-color:#3de02c}50%{background-color:#2c8de0}100%{background-color:#e02cbc}}@-keyframes blink{0,100%{opacity:1}50%{opacity:0}}@-webkit-keyframes blink{0,100%{opacity:1}50%{opacity:0}}@-moz-keyframes blink{0,100%{opacity:1}50%{opacity:0}}@-ms-keyframes blink{0,100%{opacity:1}50%{opacity:0}}@-o-keyframes blink{0,100%{opacity:1}50%{opacity:0}}@-webkit-keyframes Hotspot_Glow{0%{-webkit-transform:scale(.1);opacity:0}50%{opacity:.7}100%{-webkit-transform:scale(1);opacity:0}}@keyframes Hotspot_Glow{0%{transform:scale(.1);opacity:0}50%{opacity:.7}100%{transform:scale(1);opacity:0}}@-webkit-keyframes Hotspot_Pulse{0%,100%{-webkit-transform:scale(1);text-shadow:0 0 15px #4F4F4F}50%{-webkit-transform:scale(.8);text-shadow:0 0 10px #4F4F4F}}@keyframes Hotspot_Pulse{0%,100%{transform:scale(1);text-shadow:0 0 15px #4F4F4F}50%{transform:scale(.8);text-shadow:0 0 10px #4F4F4F}}.ult-ib-effect-style10.ult-ib2-min-height:not(.ult-ib2-min-height) img,.ult-ib-effect-style11.ult-ib2-min-height:not(.ult-ib2-min-height) img,.ult-ib-effect-style14.ult-ib2-min-height:not(.ult-ib2-min-height) img,.ult-ib-effect-style15.ult-ib2-min-height:not(.ult-ib2-min-height) img,.ult-ib-effect-style7.ult-ib2-min-height:not(.ult-ib2-min-height) img{max-width:none!important;width:auto!important}.ult-new-ib.ult-ib-effect-style15:not(.ult-ib2-min-height) .ult-ib2-toggle-size,.ult-new-ib.ult-ib-effect-style5 .ult-ib2-toggle-size{left:50%;width:auto!important;height:100%;max-width:none;-webkit-transform:translateX(-50%);-ms-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%)}@font-face{font-family:ult-silk;src:url(/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-css/fonts/ult-silk.eot);src:url(/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-css/fonts/ult-silk.eot) format('embedded-opentype'),url(/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-css/fonts/ult-silk.woff) format('woff'),url(/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-css/fonts/ult-silk.ttf) format('truetype'),url(/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-css/fonts/ult-silk.svg) format('svg');font-weight:400;font-style:normal}[class*="ultsl-"],[class^=ultsl-]{font-family:ult-silk;speak:none;font-style:normal;font-weight:400;font-variant:normal;text-transform:none;line-height:1;outline:0;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale}@-webkit-keyframes circle_buzz_out{10%,30%{-webkit-transform:translateX(3px) rotate(2deg);transform:translateX(3px) rotate(2deg)}20%,40%{-webkit-transform:translateX(-3px) rotate(-2deg);transform:translateX(-3px) rotate(-2deg)}50%,70%{-webkit-transform:translateX(2px) rotate(1deg);transform:translateX(2px) rotate(1deg)}60%,80%{-webkit-transform:translateX(-2px) rotate(-1deg);transform:translateX(-2px) rotate(-1deg)}90%{-webkit-transform:translateX(1px) rotate(0);transform:translateX(1px) rotate(0)}100%{-webkit-transform:translateX(-1px) rotate(0);transform:translateX(-1px) rotate(0)}}@keyframes circle_buzz_out{10%,30%{-webkit-transform:translateX(3px) rotate(2deg);-ms-transform:translateX(3px) rotate(2deg);transform:translateX(3px) rotate(2deg)}20%,40%{-webkit-transform:translateX(-3px) rotate(-2deg);-ms-transform:translateX(-3px) rotate(-2deg);transform:translateX(-3px) rotate(-2deg)}50%,70%{-webkit-transform:translateX(2px) rotate(1deg);-ms-transform:translateX(2px) rotate(1deg);transform:translateX(2px) rotate(1deg)}60%,80%{-webkit-transform:translateX(-2px) rotate(-1deg);-ms-transform:translateX(-2px) rotate(-1deg);transform:translateX(-2px) rotate(-1deg)}90%{-webkit-transform:translateX(1px) rotate(0);-ms-transform:translateX(1px) rotate(0);transform:translateX(1px) rotate(0)}100%{-webkit-transform:translateX(-1px) rotate(0);-ms-transform:translateX(-1px) rotate(0);transform:translateX(-1px) rotate(0)}}@-webkit-keyframes circle_pulse{25%{-webkit-transform:scale(1.1);transform:scale(1.1)}75%{-webkit-transform:scale(.9);transform:scale(.9)}}@keyframes circle_pulse{25%{-webkit-transform:scale(1.1);-ms-transform:scale(1.1);transform:scale(1.1)}75%{-webkit-transform:scale(.9);-ms-transform:scale(.9);transform:scale(.9)}}@-webkit-keyframes circle_push{50%{-webkit-transform:scale(.8);transform:scale(.8)}100%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}}@keyframes circle_push{50%{-webkit-transform:scale(.8);-ms-transform:scale(.8);transform:scale(.8)}100%{-webkit-transform:scale(1);-ms-transform:scale(1);transform:scale(1)}}@-webkit-keyframes circle_pop{50%{-webkit-transform:scale(1.2);transform:scale(1.2)}100%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}}@keyframes circle_pop{50%{-webkit-transform:scale(1.2);-ms-transform:scale(1.2);transform:scale(1.2)}100%{-webkit-transform:scale(1);-ms-transform:scale(1);transform:scale(1)}}@font-face{font-family:slick;src:url(/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-css/fonts/slick.eot);src:url(/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-css/fonts/slick.eot) format('embedded-opentype'),url(/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-css/fonts/slick.woff) format('woff'),url(/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-css/fonts/slick.ttf) format('truetype'),url(/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-css/fonts/slick.svg#slick) format('svg');font-weight:400;font-style:normal}[class*=x-icon-],[data-x-icon]{line-height:inherit}@-webkit-keyframes accordionIn{0%{opacity:0}100%{opacity:1}}@-moz-keyframes accordionIn{0%{opacity:0}100%{opacity:1}}@keyframes accordionIn{0%{opacity:0}100%{opacity:1}}@-webkit-keyframes accordionOut{0%{opacity:1}100%{opacity:0}}@-moz-keyframes accordionOut{0%{opacity:1}100%{opacity:0}}@keyframes accordionOut{0%{opacity:1}100%{opacity:0}}.ult_tabmenu.style1 li.ult_tab_li:not(:first-child){border-left:none!important}.ult_tabmenu.style3 li.ult_tab_li:not(:first-child){border-left:none!important}li.ult_tab_style_4:not(:first-child){border-left:none!important}@-webkit-keyframes empty{0%{opacity:1}}@-moz-keyframes empty{0%{opacity:1}}@keyframes empty{0%{opacity:1}}@-webkit-keyframes backSlideOut{25%{opacity:.5;-webkit-transform:translateZ(-500px)}100%,75%{opacity:.5;-webkit-transform:translateZ(-500px) translateX(-200%)}}@-moz-keyframes backSlideOut{25%{opacity:.5;-moz-transform:translateZ(-500px)}100%,75%{opacity:.5;-moz-transform:translateZ(-500px) translateX(-200%)}}@keyframes backSlideOut{25%{opacity:.5;transform:translateZ(-500px)}100%,75%{opacity:.5;transform:translateZ(-500px) translateX(-200%)}}@-webkit-keyframes backSlideIn{0%,25%{opacity:.5;-webkit-transform:translateZ(-500px) translateX(200%)}75%{opacity:.5;-webkit-transform:translateZ(-500px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateZ(0) translateX(0)}}@-moz-keyframes backSlideIn{0%,25%{opacity:.5;-moz-transform:translateZ(-500px) translateX(200%)}75%{opacity:.5;-moz-transform:translateZ(-500px)}100%{opacity:1;-moz-transform:translateZ(0) translateX(0)}}@keyframes backSlideIn{0%,25%{opacity:.5;transform:translateZ(-500px) translateX(200%)}75%{opacity:.5;transform:translateZ(-500px)}100%{opacity:1;transform:translateZ(0) translateX(0)}}@-webkit-keyframes backSlideOutRight{25%{opacity:.5;-webkit-transform:translateZ(-500px)}100%,75%{opacity:.5;-webkit-transform:translateZ(-500px) translateX(200%)}}@-moz-keyframes backSlideOutRight{25%{opacity:.5;-moz-transform:translateZ(-500px)}100%,75%{opacity:.5;-moz-transform:translateZ(-500px) translateX(200%)}}@keyframes backSlideOutRight{25%{opacity:.5;transform:translateZ(-500px)}100%,75%{opacity:.5;transform:translateZ(-500px) translateX(200%)}}@-webkit-keyframes backSlideInRight{0%,25%{opacity:.5;-webkit-transform:translateZ(-500px) translateX(-200%)}75%{opacity:.5;-webkit-transform:translateZ(-500px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateZ(0) translateX(0)}}@-moz-keyframes backSlideInRight{0%,25%{opacity:.5;-moz-transform:translateZ(-500px) translateX(-200%)}75%{opacity:.5;-moz-transform:translateZ(-500px)}100%{opacity:1;-moz-transform:translateZ(0) translateX(0)}}@keyframes backSlideInRight{0%,25%{opacity:.5;transform:translateZ(-500px) translateX(-200%)}75%{opacity:.5;transform:translateZ(-500px)}100%{opacity:1;transform:translateZ(0) translateX(0)}}@media (min-width:576px){.mobile_toolbar1{display:none !important}}@media(max-width:575px){.mobile_toolbar1{background-image:-moz-linear-gradient(0,#744fff 0%,#20d497 100%);background-image:-webkit-linear-gradient(0,#744fff 0%,#20d497 100%);background-image:-ms-linear-gradient(0,#744fff 0%,#20d497 100%);display:block;padding:1.8vw;bottom:0;right:0;left:0;position:fixed;z-index:500;height:auto}.mobile_toolbar1 ul{margin:0;padding:0}.mobile_toolbar1 ul{margin:0;padding:0}.mobile_toolbar1 ul li{width:25%;float:left;margin:0;padding:0;text-align:center;list-style:none}.mobile_toolbar1 ul li a{width:100%;color:#fff;display:inline-block;text-decoration:none}.mobile_toolbar1 ul li a span{display:block;line-height:100%}.mobile_toolbar1 .icon-phone{width:23px;height:28px;background:url(//tieuca.github.io/assets/css/images/icon-phone.png) no-repeat;background-size:100%;display:inline-block}.mobile_toolbar1 .icon-sms{width:32px;height:28px;background:url(//tieuca.github.io/assets/css/images/icon-sms.png) no-repeat;background-size:100%;display:inline-block}.mobile_toolbar1 .icon-zalo{width:59px;height:28px;background:url(//tieuca.github.io/assets/css/images/icon-zalo.png) no-repeat;background-size:100%;display:inline-block}.mobile_toolbar1 .icon-message{width:32px;height:28px;background:url(//tieuca.github.io/assets/css/images/icon-message.png) no-repeat;background-size:100%;display:inline-block}}#main{padding:0px}input[type="submit"]{font:14px/36px"Arial",Helvetica,Arial,Verdana,sans-serif}input[type="text"],input[type="tel"],input[type="url"],input[type="email"]{width:240px}input[type="submit"]{font:14px/36px"Arial",Helvetica,Arial,Verdana,sans-serif}input[type="text"],input[type="tel"],input[type="url"],input[type="email"]{width:240px}
@media (min-width:576px){.mobile_toolbar1{display:none !important;}}@media(max-width:575px){.mobile_toolbar1{background-image:-moz-linear-gradient(0,#744fff 0%,#20d497 100%);background-image:-webkit-linear-gradient(0,#744fff 0%,#20d497 100%);background-image:-ms-linear-gradient(0,#744fff 0%,#20d497 100%);display:block;padding:1.8vw;bottom:0;right:0;left:0;position:fixed;z-index:500;height:auto;}.mobile_toolbar1 ul{margin:0;padding:0;}.mobile_toolbar1 ul{margin:0;padding:0;}.mobile_toolbar1 ul li{width:25%;float:left;margin:0;padding:0;text-align:center;list-style:none;}.mobile_toolbar1 ul li a{width:100%;color:#fff;display:inline-block;text-decoration:none;}.mobile_toolbar1 ul li a span{display:block;line-height:100%;}.mobile_toolbar1 .icon-phone{width:23px;height:28px;background:url(//tieuca.github.io/assets/css/images/icon-phone.png) no-repeat;background-size:100%;display:inline-block;}.mobile_toolbar1 .icon-sms{width:32px;height:28px;background:url(//tieuca.github.io/assets/css/images/icon-sms.png) no-repeat;background-size:100%;display:inline-block;}.mobile_toolbar1 .icon-zalo{width:59px;height:28px;background:url(//tieuca.github.io/assets/css/images/icon-zalo.png) no-repeat;background-size:100%;display:inline-block;}.mobile_toolbar1 .icon-message{width:32px;height:28px;background:url(//tieuca.github.io/assets/css/images/icon-message.png) no-repeat;background-size:100%;display:inline-block;}}.wp-post-navigation a{text-decoration:none;font:bold 16px sans-serif,arial;color:#666;}