Đường Cao Tốc Đoạn Nha Trang - Cam Lâm : Sẽ có 6 làn xe