Tiến Độ Cam Ranh Citygate Tháng 1-2021 | Hiện Giờ Ra Sao?