[Cập Nhật] Tiến Độ Thi Công Dự Án Cam Ranh City Gate Ngày 9-3-2018