tiến độ thi công dự án cam ranh city gate ngày 9-3-2018