tiến độ xây dựng dự án cam ranh city ngày 2/5/2018